Aanvullende pensioenen

Aanvullende pensioenen

Yfinance adviseert en bemiddelt onafhankelijk bij het afsluiten van aanvullende pensioenen voor particulieren. Hierbij kan er een individueel pensioenproduct worden afgesloten.

Particulieren

Bent u een particulier?  Dan is het verstandig naast de AOW en de pensioenregeling van uw werkgever ook zelf een aanvulling op uw pensioen te realiseren. De premie kan in bepaalde gevallen fiscaal aftrekbaar zijn.

Uw toekomstvoorziening rust op drie pijlers:

  • De algemene ouderdomsvoorziening die voor iedere Nederlander geldt en waarvan de aanspraak tussen uw 15e en 65ste jaar met jaarlijks 2% wordt opgebouwd. (AOW).
  • Het pensioen dat u eventueel bij uw werkgever en/of bij vorige werkgevers heeft opgebouwd. Directeur groot aandeelhouders (dga’s) kunnen zelf een pensioen in eigen beheer opbouwen wanneer zij 10% of meer aandelen bezitten in de BV.
  • Eigen voorzieningen in de vorm van lijfrentepolissen of bank(pensioen)sparen.

De AOW hanteert het omslagstelsel, dit betekent dat de huidige generatie de premie opbrengt welke nu nodig is om onze 65 plussers te betalen. Bij een toenemende vergrijzing gaan de lasten van dit stelsel steeds zwaarder drukken.

In de pensioenopbouw kennen we een drietal basisvormen:

  • De eindloonregeling
  • De middelloonregeling
  • De beschikbare premieregeling

Afhankelijk van het salaris, de pensioenopbouwvorm en de duur van uw dienstverband wordt een pensioen opgebouwd. Naast deze mogelijkheden kunt u in veel gevallen zelf door middel van polissen of bank sparen extra toekomstvoorziening opbouwen.

Neem samen met een van onze hypotheekadviseurs uw pensioenaanspraken door!