Annuïteiten hypotheek

Annuïteiten hypotheek

Een annuïteit is een ander woord voor ‘vast bedrag’. Wie een annuïteitenhypotheek afsluit, betaalt iedere maand precies hetzelfde bedrag (afgezien van eventuele rentewijzigingen). Dit bedrag bestaat uit twee delen, rente- en aflossing. Naarmate de lening langer loopt wordt er meer afgelost. De rentecomponent in het vaste bedrag (de annuïteit)  neemt af terwijl het bedrag voor aflossing toeneemt.

Voordelen

  • U bouwt veilig vermogen op door aflossing
  • In het begin lage lasten door weinig aflossing
  • Door aflossing betaalt u over de hele looptijd minder rente dan bij andere hypotheekvormen
  • Het maandbedrag bestaat uit rente en aflossing
  • Vast bruto maandbedrag tijdens rente vaste periode

Nadelen

  • De netto woonlasten worden steeds hoger
  • In de beginfase lost u nauwelijks af
  • Het is over de hele looptijd bekeken een relatief dure hypotheekvorm

Voor wie?

Een annuïteitenhypotheek is met name interessant voor mensen die nu nog niet zoveel verdienen, maar wel een goed toekomstperspectief hebben. Door de belastingaftrek bent u in de beginperiode relatief goedkoop uit. Later bent u netto steeds meer geld kwijt, maar waarschijnlijk heeft u tegen die tijd een hoger inkomen om de hogere lasten op te vangen.