Financiële planning

Financiële planning

In een financieel plan wordt uw huidige en toekomstige financiële situatie in kaart gebracht.

In dit plan kunnen de volgende gebeurtenissen worden verwerkt.

  • Het kopen van een woning
  • Het omzetten van een hypotheek
  • Eerder stoppen met werken
  • Het ontvangen van een erfenis
  • Huwelijk of scheiding
  • Arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid
  • Overlijden

Centraal staat steeds het netto besteedbaar inkomen waarover u wenst te beschikken. Ook wordt er in een financieel plan in kaart gebracht of uw financiële wensen met de beschikbare inkomens- en vermogensbestanddelen te realiseren zijn.

In complexe financiële situaties is financiële planning het uitgangspunt om te komen tot de juiste besluitvorming bij de boven genoemde gebeurtenissen.