Vanaf heden zijn wij ook Erkend Aankoopbemiddelaar!

Wat doet de Erkend aankoopbemiddelaar?

Maakt vooraf duidelijke afspraken over de werkzaamheden en kosten met de koper
Bezichtigt de woning met de koper, inspecteert de bouwkundige staat van de woning en adviseert de koper of een bouwkundige keuring gewenst danwel noodzakelijk is
Onderzoekt of er sprake is van achterstallig onderhoud, bodemverontreiniging en of specifieke bouwgebreken kunnen voorkomen, gezien het bouwjaar van de woning
(zoals asbest, olietanks, betonrot)
Onderzoekt de rechten en plichten die kunnen rusten op de woning en het perceel waarop de woning staat, zoals erfdienstbaarheden
Geeft inzicht in de waarde van de woning en onderbouwt deze in een rapportage
Overlegt met de koper de aankoopstrategie en voert de onderhandelingen namens de koper
Zorgt ervoor dat voor dat de belangen van de koper zijn gewaarborgd en de voor de koper van belang zijnde bepalingen worden opgenomen in de koopovereenkomst
Inspecteert de woning voor de overdracht en begeleid de koper tot en met de levering van de woning bij de notaris