Wat weet jij van jouw hypotheek?

De grootste aankoop van je leven? Dat is ongetwijfeld je huis. Reden genoeg om je tot in de details te verdiepen in de hypotheek die je sluit. Het gaat immers gemiddeld om zo’n tweeënhalve ton. Dan wil je toch zeker weten hoe het zit en wat eigenlijk de voorwaarden van de hypotheek zijn? De praktijk wijst anders uit. De meeste huizenbezitters zijn veel minder goed op de hoogte dan ze zelf denken. Tijd om daar verandering in te brengen.

Hypotheekverstrekker Munt onderzocht in hoeverre huiseigenaren weten hoe hun eigen hypotheek werkt. Dit deden ze door 1.000 personen begrippen en stellingen voor te leggen. De conclusie: het is niet best gesteld met de kennis van hypotheekeigenaren.  Zo is niet duidelijk dat er alleen hypotheekrenteaftrek geldt als je hypotheek aan bepaalde voorwaarden voldoet. Of bijvoorbeeld dat je ook zonder bankgarantie een huis kunt kopen.

Waar of niet waar?
Kennis Stelling Hypotheken (2)

Hypotheekfabels

‘Met een hypotheek profiteer je altijd van de hypotheekrenteaftrek’

Bij hypotheken afgesloten ná 1 januari 2013 kom je alleen in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek als je maandelijks aflost op je hypotheek. Bij bijvoorbeeld een spaarhypotheek los je niet af, waardoor je met deze hypotheekvorm niet meer in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek. Sloot je je hypotheek al voor 2013, dan gelden voor jou nog de oude regels.

‘De enige nog toegestane hypotheekvorm is de annuïteitenhypotheek’

Alle hypotheekvormen zijn toegestaan. Wil je echter profiteren van hypotheekrenteaftrek, dan ontkom je er niet aan om bij een nieuwe hypotheek voor een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek te kiezen.

‘Zonder bankgarantie kun je geen huis kopen’

Een verkoper heeft graag zekerheid dat jij het huis waarvoor je het koopcontract tekent ook écht koopt. Hij wil daarom een waarborgsom, vaak 10 procent van de koopsom. In plaats van een waarborgsom te storten bij de notaris, kun je ook bij je hypotheekverstrekker een bankgarantie regelen. Heb je voldoende spaargeld, dan kun je de waarborgsom ook zonder de bank regelen en het rechtstreeks overmaken naar de notaris.

Niet alle hypotheekinformatie is relevant

Tijdens het onderzoek bleken ook andere hypotheekbegrippen lang niet voor iedereen duidelijk. Zaken als borgtochtprovisie en toets rente waren bijvoorbeeld te moeilijk.

Kennis Hypotheekbegrippen

Wel moet er een kanttekening geplaatst worden bij sommige onderzoeksvragen. Neem bijvoorbeeld de hybride hypotheek. Dit is een aflossingsvrije hypotheekvorm, die sinds 1 januari 2013 niet meer wordt verstrekt omdat je hiermee niet voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking komt. Ook daarvoor was deze hypotheek al niet erg populair. Begrijpelijk dus dat de gemiddelde woningbezitter het begrip niet kent.

Hetzelfde geldt voor bereidstellingsprovisie. Hiermee heb je enkel te maken op het moment dat je een hypotheekofferte wilt verlengen. De meesten hypotheekbezitters krijgen hier nooit mee te maken. Niet gek dus dat voor een groot deel van de ondervraagden het begrip vraagtekens oproept.

Hypotheekvorm wel bekend

Dat het met basiskennis minder slecht gesteld is, blijkt uit de percentages bij de begrippen annuïteitenhypotheek en lineaire hypotheek: respectievelijk 75 en 70 procent is hiermee bekend. Het zijn dus vooral de mindervoorkomende begrippen die onbekend zijn.

Het blijft merkwaardig dat veel huiseigenaren beperkte kennis hebben van waarschijnlijk de belangrijkste financiële beslissing in hun leven. Zeker als je wilt verhuizen of te maken krijgt met onvoorziene tegenvallers, kan dit grote gevolgen hebben. Hetzelfde geldt overigens voor pensioenen. Ook daarin is de gemiddelde interesse laag en kan de financiële schade groot zijn als het niet goed geregeld is. Jezelf verdiepen of laten informeren door een adviseur kan geen kwaad als je ongewenste verrassingen op hypotheekgebied wilt voorkomen.

Bron: Munt Hypotheken